ПРОМОЦИЈА ФАКУЛТЕТА ИНЖИЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВАЦУ

28.04.2023.


ПРОМОЦИЈА ФАКУЛТЕТА ИНЖИЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У  КРАГУЈЕВАЦУ

У ЧЕТВРТАК 27.04.2023. У 13:30 ОДРЖАНА ЈЕ ПРОМОЦИЈА ФАКУЛТЕТА ИНЖИЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У  КРАГУЈЕВАЦУ.

Презентацију факултета ученицима завршних разреда представио је Филип Настић сарадник у настави.

Ученици су упознати са свим потребним информацијама за упис као и  условима за упис за све студијске програме које уписују у наредној школској години.

Факултет инжењерских наука и 2023. године организује БЕСПЛАТНУ ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ као припрему за полагање пријемног испита.

Припремна настава се одржава суботом од 10:00 h у амфитеатру (зграда Д)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

На Факултету инжењерских наука акредитована су четири студијска програма на основним академским студијама:

1. Машинско инжењерство:

Студијски програм постоји од оснивања ФИН-а  (60 година) и усмерен је на стицање вештина за aнализирање инжењерских проблема, коришћење савремених инжењерских алата за моделирање, симулацију, прорачуне и пројектовање, схватање принципа конструисања и пројектовања машина, уређаја, инжењерског софтвера и процеса.

За упис се полаже пријемни испит из математике, који је заједнички за Машинско, Војноиндустријско, Урбано и Инжењерство заштите животне средине.

Трајање основних студија је 3 године.

По завршетку основних студија стиче се звање „инжењер машинства“.

На трећој години студија (уписом у пети семестар) бирате један од осам модула, односно опредељујете се за једну од осам ужих области.

Више информација о садржају програма, модулима и исходима студија: на овом линку>>>

У оквиру одабране области (модула), можете наставити студије на ФИН-у и на мастер нивоу (мастер – Машинско инжењерство>>>).

2. Војноиндустријско инжењерство

У питању је заједнички студијски програм Факултета инжењерских наука и Војне академије.

За упис се полаже пријемни испит из математике, који је заједнички за Машинско, Војноиндустријско, Урбано и Инжењерство заштите животне средине.

Трајање основних студија је 4 године.

Прве три године се завршавају у Крагујевцу, док се настава на 4. години студија одвија у Београду, на Војној академији.

По завршетку основних студија добија се звање „дипломирани инжењер индустријског инжењерства – војноиндустријско инжењерство“

Више информација о садржају и исходима студија: на овом линку>>>

По завршетку основних студија, можете наставити школовање на ФИН-у и на мастер нивоу (у истој области је мастер – Војноиндустријско инжењерство>>>, или можете даље усавршавати и вештине у овим областима: мастер – Инжењерски менаџмент>>>, мастер – Индустријско инжењерство >>>).

3. Урбано инжењерство

Програм је усмерен на стицање вештина потребних за развијање модерних инфраструктурних решења која омогућавају несметан локални економски развој, квалитетан живот становништву и очување животне средине.

За упис се полаже пријемни испит из математике, који је заједнички за Машинско, Војноиндустријско, Урбано и Инжењерство заштите животне средине.

Трајање основних студија је 4 године.

По завршетку основних студија добија се звање „дипломирани инжењер урбаног инжењерства и регионалног развоја“.

Више информација о садржају и исходима студија: на овом линку>>>

По завршетку основних студија, можете наставити школовање на ФИН-у и на мастер нивоу (у истој области је мастер – Урбано инжењерство>>>, али можете уписати и мастер – Инжењерство заштите животне средине>>>, мастер – Биоинжењеринг>>>, или се усавршавати у некој од ових области: мастер – Инжењерски менаџмент>>>, мастер – Индустријско инжењерство >>>).

4. Рачунарска техника и софтверско инжењерство

Програм је усмерен на области електротехнике и рачунарства, односно на коришћење савремених софтверских алата, техника и методологија за решавањe проблема у инжењерској пракси и пројектовање хардвера и софтвера.

Пријемни испит из математике који се полаже за упис на овај студијски програм се полаже засебно, односно разликује се од заједничког пријемног испита за преостала четири студијска програма.

Трајање основних студија је 4 године.

По завршетку основних студија добија се звање „дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства“.

По завршетку основних студија, можете наставити школовање на ФИН-у и на мастер нивоу (мастер – Електротехника и рачунарство>>>мастер – Биоинжењеринг>>>) или уписати неки од мастер програма акредитованих на нивоу Универзитета у Крагујевцу (мастер – Информационе технологије>>>мастер – Развој компјутерских игара>>>)

Више информација о садржају и исходима студија: на овом линку>>>

5. Инжењерство заштите животне средине

Студијски програм основних академских студија Инжењерство заштите животне средине je заједнички студијски програм Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (ФИН) и Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ПМФ). На 56. електронској седници Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, која је одржана 29. априла 2021. године, донета је одлука о акредитацији овог студијског програма.

За упис се полаже пријемни испит из математике, који је заједнички за Машинско, Војноиндустријско, Урбано и Инжењерство заштите животне средине.

Трајање основних студија је четири године.

По завршетку основних студија добија се звање „Дипломирани инжењер заштите животне средине“.

По завршетку основних студија, можете наставити школовање на ФИН-у и на мастер нивоу (Инжењерство заштите животне средине>>>, мастер – Биоинжењеринг>>>, или се усавршавати у некој од ових области: мастер – Инжењерски менаџмент>>>, мастер – Индустријско инжењерство>>>).

Више информација о садржају и исходима студија: на овом линку>>>

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 

За сва питања у вези са уписом можете се обратити и на мејл kontakt@fink.rs или студентској служби на мејл studentska.sluzba@fink.rs.