Тимови

20.09.2023.


Тимови

Први заједнички састанак са руководиоцима тимова за школску 2023/2024. годину, одржан је у четвртак, 14.09.2023.године у 12 часова у канцеларији директорке Неле Алексић. На овом састанку Мирјана Дендић, стручни сарадник- билиотекар и координатор за тимове, руководиоцима тимова дала информације, смернице о свему што их очекује, објаснила им начин на који ће се радити, упознала је руководиоце тимова са задацима и очекивањима код реализације акционих планова. Састанак је био конструктиван, руководиоци тимова су питали и разјашњене су им све недоумице око начина рада, тако да могу да да планирају своје даље активности и одрже прве састанке тимова до краја септембра.

На седници Наставничког већа одржаној у петак, 8.09.2023. године именовани су и усвојени руководиоци и чланови тимова за школску 2023/2024. годину. Ове школске године радиће два стручна актива и тринаест тимова.

 

Мирјана Дендић, стручни сарадник- библиотекар