Угледни час – „СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ - ЗАМЕНА ПРЕДЊИХ КОЧИОНИХ ПЛОЧИЦА“

07.12.2023.


Угледни час – „СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ - ЗАМЕНА ПРЕДЊИХ КОЧИОНИХ ПЛОЧИЦА“

У четвртак, 7. децембра, 2023. године,  групи ученика одељења М23 - образовног профила механичар моторних возила, четврти час преподневне смене, реализован  је као угледни час из предмета – ОДРЖАВАЊЕ МОТОРА СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ (практични облик наставе).  На часу је  обрађена наставна јединица: „Систем за кочење – замена предњих кочионих плочица “.

Час је одржан у аутомеханичарском делу школске радионице, на моторном возилу марке FIAT PUNTO. Ученици су на овом часу упознати и оспособљени да: 

  • Примене основне безбедносне процедуре приликом рада на возилу,  
  • Изврше изградњу и уградњу система за кочење,
  • Раставе елементе система за кочење,
  • Изврше анализу стања (дефектажу) механичких компонената система за кочење, како би на наредним часовима отклонили утврђени квар под надзором овлашћеног лица, саставили поправљени склоп и проверили његову функционалност.

Часу су присуствовали наставници наше школе : Тања Јовић – наставник практичне наставе, Јована Благојевић и Милош Јосимовић – наставници машинске групе предмета, Данијел Ранђеловић и Вања Пешев – помоћни наставници и Снежана Пантић – председник стручног већа за практичну наставу.

Час је одржао   Драшко Степановић, наставник  практичне наставе.