Угледни час - „Циклуси контурног глодања“

11.12.2023.


Угледни час - „Циклуси контурног глодања“

У понедељак, 11.12.2023. год., одржан је угледни час у одељењу М41 –техничар за компјутерско управљање CNC машина.

Угледни час је реализован из предмета Пројектовање технолошких система.

На часу је обрађена наставна јединица „Циклуси контурног глодања“. Час је одржан у кабинету за CNC машине.

Очекивани исходи: Ученици стичу знања и вештине за самостално тестирање и израду радног предмета на компјутерски управљаним машинама . Код ученика се формира осећај за тачност и прецизност.

Часу су присуствовали наставници наше школе:

Снежана Пантић – председник стручног већа за практичну наставу, Драшко Степановић - наставник практичне наставе, Тања Јовић -наставник практичне наставе, Вања Пешев – помоћни наставник и Данијел Ранђеловић - помоћни наставник .

Час је одржала Лидија Поповић, наставник машинске групе предмета.