Угледни час из предмета Основе машинства и електротехнике

22.12.2023.


Угледни час из предмета Основе машинства и електротехнике

У  понедељак 18.12.2023.год . у кабинету у анексу школе одржан је угледни час из предмета Основе машинства и електротехнике у одељењу рударских техничара Р21.

Наставна тема је : Мотори са унутрашњим сагоревањем

Наставна јединица :  Четворотактни мотори у реализацији Драгана Станојевића, наставника рударске групе предмета.

На једноставан и занимљив приказ садржаја наставне јединице, ученици су упознати са појмом четворотактног мотора, са непокретним и покретним деловима мотора, а  кроз илустровано објашњење сазнали су  много тога о OTOV i DIZELOV кружном циклусу.

На крају предавања наставник је ученике поделио у две групе и путем квиз питања такмичарског карактера поновио ново градиво што је посебно било интересантно ученицима, који су активно учествовали у раду.

Час је протекао у најбољем реду и на велико задовољство ученика одељења Р21 - рударски техничари, који су имали могућност да на веома једнставан и занимљив начин прате и науче наставну јединицу.

 

Помоћник директора Ирена Ајдачић