Распоред припремне наставе поправних испита ТРЕЋИ РАЗРЕД за школску 2017/2018.год.

22.06.2018.


Одељење : М31      Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање

Одељенски старешина:  Јасминка Радовановић

Предмет: Хидраулика и пнеуматикаПредметни наставник:  Јасминка Радовановић

Годишњи фонд часова: теорија 74  , вежбе     , укупно74  часова

10% часова=  7 часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 26.06.2018.   Датум:  27.06.2018    

Час:  8:25-11:55               Час: 8:25-11:05       

Иван  Ђорђевић


Филип Живковић


Катарина Илић


Александар Милутиновић


Тамара Николић


Силвија СтојићевићОдељење : М31      Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање

Одељенски старешина:  Јасминка Радовановић

Предмет: Машински елементи              Предметни наставник:  Драгослав Дамњановић

Годишњи фонд часова: теорија 74  , вежбе     , укупно74  часова

10% часова=  7  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 22.06.2018.           Датум:  25.06.2018    

Час:  12-15:15                    Час: 11:10-13:30      

Катарина Илић


Вукашин Ристић


Марија Станојевић


Кристина Шаргић


Одељење : М31      Образовни профил: Машински техничар за компјутерско конструисање

Одељенски старешина:  Јасминка Радовановић

Предмет: Технологија обраде        Предметни наставник:  Жељко Маслаћ

Годишњи фонд часова: теорија 74 , вежбе   , укупно   74  часова

10% часова=  7  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 13.08.2018.                        Датум:  14.08.2018                       

Час:  12-15:15             Час:       10:20-12:45                          

Филип Живковић


Алекснадр  Милутиновић


Тамара Николић


Вукашин Ристић


Марија Станојевић


Кристина Шаргић


Одељење : М32      Образовни профил: Машински техничар моторних возила

Одељенски старешина:  Благојевић Слободан

Предмет: Хидраулика и пнеуматика    Предметни наставник:  Јасминка Радовановић

Годишњи фонд часова: теорија 74 , вежбе   , укупно   74  часова

10% часова=  7  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 26.06.2018.  Датум:  27.06.2018                       

Час: 8:25-11:55             Час:       8:25-11:05                          

Харис Џемаиловић


Одељење : М32      Образовни профил: Машински техничар моторних возила

Одељенски старешина:  Благојевић Слободан 

Предмет: Машински елементи    Предметни наставник:  Драгослав Дамњановић

Годишњи фонд часова: теорија 74  , вежбе     , укупно74  часова

10% часова=  7  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 22.06.2018.           Датум:  25.06.2018    

Час:  12-15:15       Час: 11:10-13:30      

Владимир Илић


Божидар Манески


Милан Миленковић


Никола Николић


Харис Џемаиловић


Одељење : М32      Образовни профил: Машински техничар моторних возила

Одељенски старешина:  Благојевић Слободан 

Предмет: Машински елементи              Предметни наставник:  Драгослав Дамњановић

Годишњи фонд часова: теорија 74  , вежбе     , укупно74  часова

10% часова=  7  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 22.06.2018.           Датум:  25.06.2018    

Час:  12-15:15                    Час: 15:15-18:00     

Владимир Илић


Милан Миленковић


Никола Николић


Одељење : М33     Образовни профил: Техничар машинске енергетике

Одељенски старешина:  Лидија Поповић

Предмет: Машински елементи              Предметни наставник:  Драгослав Дамњановић

Годишњи фонд часова: теорија 74  , вежбе     , укупно74  часова

10% часова=  7  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 22.06.2018.  Датум:  25.06.2018    

Час:  12-15:15        Час: 15:15-18:00     

Немања Јаковљевић


Лазар стојиљковићОдељење : М33      Образовни профил: Техничар машинске енергетике

Одељенски старешина:  Лидија Поповић

Предмет: Хидраулика и пнеуматика    Предметни наставник:  Јасминка Радовановић

Годишњи фонд часова: теорија 74 , вежбе   , укупно   74  часова

10% часова=  7  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 26.06.2018.  Датум:  27.06.2018                       

Час: 8:25-11:55             Час:       8:25-11:05                          

Лазар стојиљковић


Одељење : Е31      Образовни профил: Електротехничар електронике на возилима

Одељенски старешина:  Биљана Рупар

Предмет: Дизел мотори Предметни наставник:  Драган Тодић

Годишњи фонд часова: теорија 64 , вежбе32   , укупно   96  часова

10% часова=  9  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 28.06.2018.  Датум:  29.06.2018                       

Час: 8:25-11:55             Час:    8:25-11:05                          

Петар Лукић


Јован Митић


Богдан Митровић


Одељење : Е33      Образовни профил: Електротехничар енергетике

Одељенски старешина:  Нела Алексић

Предмет: Математика  Предметни наставник:  Драган Стојиљковић

Годишњи фонд часова: теорија 140 , вежбе   , укупно   140 часова

10% часова=  14  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 2.07.2018.  Датум:  3.07.2018           Датум:  3.07.2018                       

Час: 7:35-11:55        Час:   7:35-11:55              Час:   7:35-11:05                          

Александар Стефанов


Ђорђе Обрадовић


Одељење : Р31    Образовни профил: Рударски техничар

Одељенски старешина:  Драган Стојиљковић

Предмет: Математика  Предметни наставник:  Драган Стојиљковић

Годишњи фонд часова: теорија 140 , вежбе   , укупно   140 часова

10% часова=  14  часова припремне наставе

Име и презиме ученика

Датум: 2.07.2018.  Датум:  3.07.2018           Датум:  3.07.2018                  

Час: 7:35-11:55             Час:   7:35-11:55              Час:   7:35-11:05                                      

Александра Крстић


Давид Марковић


Маријана Николић


Нина Николић


Михајло Павловић